Політика і умови безпеки

Угода користувача

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного веб-сайту означає Вашу згоду з умовами цієї угоди.

Терміни, що вживаються в цій угоді:

 • Адміністрація – адміністрація веб-сайт інтернет-магазину http://pakolorente.com.ua
 • Сайт – веб-сайт інтернет-магазину http://pakolorente.com.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є «Pako Lorente».
 • Угода - дана Угода користувача.
 • Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані їм товари/послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товару/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).
 • Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на сайті.
 • Користувач - особа, яка переглядає інформацію на сайті та / або замовляє та / або отримує товари з використанням інструментів сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.
 • Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.
 • платник – особа, яка оплачує замовлення.
 • одержувач – особа, зазначена платником як особа, уповноважена отримати Товар згідно замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
 • Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, інформацію про його ціну, способи оплати і доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів сайту Користувач вважається таким, що приєдналася до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, користувач після ознайомлення з пропозицією має право зробити оферту продавцеві (продавцям) шляхом заповнення форми замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється адміністрацією продавцеві, обраному адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент продавця та / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання замовлення продавцем.

1.5. Оферта вважається прийнятою Продавцем якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт згідно з умовами, передбаченими офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу товару) є фактичне отримання та прийняття товару одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача напрямок Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічної (sms-інформування, електронна пошта, телефон тощо) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачу (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару і вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо дані суми фактично були сплачені Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (у т. ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання та прийняття товару одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

  < li>підписання одержувачем акта приймання-передачі товару( або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі товару одержувачу), або
 • підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або
 • фактичне одержання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару тощо).

1.11. Інформація про товар.

1.11.1. Інформація в товарі міститься на самому товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку

1.11.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або на упаковці та/чи в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.11.3. Ціна на Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною.

1.12. Обмеження відповідальності.

1.12.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцем. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов'язані з цим питання, в тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутності Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками.

1.12.2. Зазначені в Реченні умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.12.3. У разі старіння матеріалів (у т. ч. умов пропозиції) на сайті адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.12.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними в Реченні обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

1.12.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т. ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) у відповідності зі ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.12.6. На товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.3. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) зазначення даних в Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару по невірному адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених платником як оплата товару (проводити залік зустрічних вимог).

Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з цією Угодою. В разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідно укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальновизнаних норм моралі і моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що продавці є окремими суб'єктами господарювання, не підконтрольними Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару

Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін і повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), відповідно До Закону України "Про захист прав споживачів" покупці нашого магазину мають право обміняти або повернути куплений у нас товар протягом перших 14 днів після покупки. Доставка товару до нас в офіс проводиться за рахунок покупця здійснюється за адресою: Вул. Хуторівка, 40а М. Львів.

3.3. Повернення та обмін:

будь Ласка, зверніть увагу, відповідно до Розділу II, стаття №9 Закону України "Про захист прав споживачів" - обміну або поверненню підлягає лише новий товар, який не був у вживанні і не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей.

Замовні позиції і відрізний кабель, поверненню не підлягають!

А так само має бути збережений повний комплект товару;

Цілісність і всі компоненти упаковки: ярлики (наклейки), пломби, заводське маркування, коробка повинна бути не розірвана і не мати подряпин;

< P>Товар та аксесуари до нього не повинні мати слідів використання;

< p>Чек (накладна) і гарантійний талон.

Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Сайті http://pakolorente.com.ua та/або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті http://pakolorente.com.ua перед заповненням своїх персональних даних Користувач дає згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення) наведених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; дата і місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витратах; номер телефону; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейне положення; майновий стан (наявність нерухомого та / або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, у тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, яким Банкам та/або фінансових установ, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд «Pako Lorente». Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана користувачем.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є «Pako Lorente», місцезнаходження: вул. Хуторівка, 40а р. Львів. База персональних даних "клієнти" знаходиться за адресою Вул. Хуторівка, 40а М. Львів

4.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або в суд; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем Товару, що купується третя особа. У цьому випадку одержувач зобов'язаний вказати у формі замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін, у такому разі, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі товару одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

5.4. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсною або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє адміністрацію сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх."