Бонусна система

Правила бонусної програми «Pako Lorente Ukraine»

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності «Pako Lorente Ukraine» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

1.     Основні терміни та визначення

1.1. «Організатор програми» - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

1.2. «Програма» - бонусна програма лояльності «Pako Lorente Ukraine», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою. Програма діє у мережі магазинів ТM «PAKO LORENTE», на теріторії України, перелік яких визначається та може змінюватись Організатором програми.

1.3. «Учасник програми» / «Учасник» – фізична особа, яка досягла 18 років, постійно проживає на території України та надала свою згоду на участь у програмі шляхом заповнення та підписання анкети, однозначно погоджується з Правилами програми та немає будь-яких обмежень щодо такої участі.

1.4. «Бонусна картка» / «картка» - неплатіжна пластикова картка, випущена Організатором програми, що надається Учаснику на умовах, передбачених програмою та має унікальний  у рамках програми номер, що дозволяє ідентифікувати Учасника для участі у програмі.

1.5. «Анкета» - реєстраційна форма, що заповнюється Учасником і є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами програми і згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.

1.6. «Рахунок Учасника» - сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та інформацію про отримані і використані Учасником бонуси.

1.7. «Бонус» - умовна одиниця виміру у програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана Учасником при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

 

2.     Правила участі та реєстрації в програмі

2.1. Учасником програми можна стати, заповнивши анкету, в порядку, передбаченому Правилами програми та отримавши пластикову бонусну картку.

2.2. Бонусна картка є власністю Організатора програми та надається Учаснику на період проведення програми. Бонусна картка не підлягає поверненню та/або обміну.

2.3. Учасник програми має право зареєструвати для себе тільки одну бонусну картку. У разі, якщо учасник має декілька карток, Організатор програми залишає за собою право перерахувати бонуси, які були отримані з цих карток, на одну бонусну картку Учасника програми.

2.4. Разом із бонусною карткою Учаснику програми видається анкета, яка має бути повністю і розбірливо заповнена, підписана Учасником та надана Організатору програми. Анкета має містити достовірні дані. Анкета вважається недійсною та не може бути зареєстрована у програмі, якщо вона не містить підпису Учасника програми.

2.5. Учасник програми має право використовувати бонуси при здійсненні покупок лише у випадку заповнення всіх обов’язкових полів анкети та після обробки заповненої анкети Організатором програми. Обробка анкети здійснюється протягом 7 календарних днів після надання Учасником заповненої анкети Організатору програми.

2.6. З моменту заповнення та підписання анкети Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть до них вноситись, і  зобов'язується їх виконувати.

2.7. Учасник має право припинити свою участь у програмі в будь-який час шляхом письмового звернення у будь який-магазин мережі ТМ «PAKO LORENTE» на теріторії України. Після того, як Організатор програми отримає таке повідомлення, членство Учасника в програмі припиняється, картка та рахунок Учасника блокуються, а бонуси анулюються.

2.8. У випадку втрати, викрадення, пошкодження бонусної картки Учаснику необхідно звернутися у будь-який магазин мережі ТМ «PAKO LORENTE» на теріторії України. Блокування картки можливе тільки за умови, якщо Учасник знає номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі. Після перевірки достовірності наданих даних та документа що підтверджує особу Учаснику буде надана можливість отримати нову бонусну картку. Учасник програми також має заповнити заяву щодо перенесення бонусів зі старої картки на нову. Заява щодо перенесення бонусів зі старої картки на нову може бути прийнята лише після перевірки особи Учасника та у випадку відповідності персональних даних у заяві та в анкеті, що раніше заповнювалась для участі у програмі. Перенесення бонусів зі старої картки на нову здійснюється протягом 7 календарних днів після прийому заяви від Учасника програми.

2.9. Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом вилучення картки, блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:

- порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;

- надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

- здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою та/або балансом бонусів. Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначена одноосібно Організатором програми та не підлягає  оскарженню.

2.10.  Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної картки Учасника третіми особами.

2.11.  При здійсненні покупок з використанням бонусної картки у чеку не надається знижка, що передбачена будь-якими іншими картками.

2.12. Учасник може ознайомитися з Правилами бонусної програми на сайті Організатора та у куточку споживачів в мережі магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

 

3.     Правила нарахування бонусів

3.1. Учасник програми при здійсненні покупок накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до Правил програми.

3.2. Нарахування бонусів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови обов’язкового надання власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

3.3. На рахунок Учасника зараховується бонус у розмірі 10% від суми покупки після врахування всіх знижок у всіх магазинах мережі ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

3.4. Документом, що підтверджує нарахування бонусу на рахунок Учасника, є оригінал касового чеку з інформацією про нарахований бонус і бонусна картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

3.5. При розрахунку бонусів за покупку здійснюється округлення копійок у бонусах відповідно до стандартних математичних правил.

3.6. Бонуси накопичуються впродовж всього періоду проведення програми.

3.7. Термін дії бонусу становить 6 календарних місяців з дати зарахування бонусу на рахунок Учасника. У випадку, якщо протягом 6 календарних місяців з дати зарахування бонусу, Учасник не здійснив покупку, зарахований бонус анулюється.

3.8. Після закінчення терміну дії бонусів вони анулюються і не підлягають подальшому використанню та/або відновленню.

3.9. Бонуси не нараховуються за купівлю товару що містить будь-які знижки, або приймає участь у спеціальних акціях що визначаються Організатором програми, подарункові сертифікати, а також на частину чеку, що сплачена бонусом та/або подарунковою картою.

3.10. При придбанні товарів з частковою втратою якості у магазинах мережі ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» бонусна картка не сканується в чеку, бонуси не нараховуються.

3.11. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не нараховуються.

3.12. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом бонусів.

3.13.  У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, нараховані за товар бонуси списуються з бонусної картки.

3.14. Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього у магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть зараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.

 

4.     Правила використання бонусів

4.1. Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів у мережі магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

4.2. Використання бонусів здійснюється виключно за умови надання Учасником власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

4.3. Використання бонусів здійснюється за наступною формулою:

1 бонус = 1 гривня знижки.

4.4. Використання бонусів можливо тільки у випадку, якщо Учасник програми заповнив всі обов’язкові поля анкети, підписав іі та надав Організатору програми, а Організатор обробив заповнену анкету в строки, передбачені даними Правилами.

4.5. Учасник програми може використати при купівлі товарів тільки доступні для використання бонуси. Бонус стає доступним для використання через 15 календарних днів з дати його нарахування на рахунок Учасника за покупки здійснені в магазинах мережі ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

4.6. Сума бонусів, яка може бути використана в одному чеку, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника та суми чеку. Максимальна сума використаних бонусів не може перевищувати 25% від загальної вартості чека. Бонус не може бути використаний на частину чеку яка містить товар з будь-якими знижками, приймає участь у спеціальних акціях, що визначаються Організатором програми, подарункові сертифікати, а також на частину чеку, що сплачена бонусом та/або подарунковою картою.

4.7. Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

4.8. При придбанні товарів з частковою втратою якості у магазинах мережі ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» бонусна картка не сканується в чеку, бонуси не можуть бути використані.

4.9. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів та перелік товарів, при купівлі яких Учасник не може використати накопичені бонуси.

4.10. Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

4.11. Бонуси, що нараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми.

4.12. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума  бонусів, що були використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника.

4.13. Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку Учасника бонусів та термін їх дії, до будь-якого магазину мережі ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» та назвавши номер картки та/або прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі.

4.14. Бонуси можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього у магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості:  присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.

 

 5.      Привілеї та участь в акціях

5.1. В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.

5.2. На постійній основі для Учасників діють спеціальні привілеї - Акція «Подвійні бонуси до Дня Народження Учасника».

Протягом одного дня в семиденний період: 3 дні до Дня Народження, в День Народження, 3 дні після Дня Народження Учасник має можливість скористатися персональною пропозицією – на бонусну картку нараховується в 2 рази більше бонусів (20%) за покупки в мережи магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА». Протягом одного дня в зазначений період  Учасник може здійснювати необмежену кількість покупок. Акція деактивується на наступний день після того, як Учасник скористався спеціальною пропозицією. В разі повернення товару, придбаного за даною акцією, акція повторно не спрацює на нову покупку.

5.3. Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.

5.4. Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції і надання Учасником власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

 

6.     Інші умови

6.1. Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації у мережі магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» та/або на сайті Організатора.

6.2. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації у мережі магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» та/або на сайті Організатора.

6.3. Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора та/або у мережі магазинів ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА».

6.4. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.

6.5. Учасник програми своїм підписом, залишеним в анкеті, підтверджує, що ознайомлений та згодний з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА»  та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України. Своїм підписом Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних даних, а також підтверджує, що ТМ «ПАКО ЛОРЕНТЕ УКРАЇНА» й інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною вище.